Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann KF har sammen med Ballangen og Tysfjord kommune blitt enige om forslag til Standard abonnementsvilkår, administrativ og teknisk del gjeldende fra 01.02.20. Vilkårene er i utgangspunktet utarbeidet av Kommunenes sentralforbund.

Vilkårene er ikke en forskrift og det er derfor ikke krav til høring. Vi har likevel valgt å legge disse ut til høring.

Frist for innspill:    31.12.2019.

Høringsdokumentet ligger vedlagt her: https://narvikvann.no/wp.me/a7cr7J-Jp

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp ligger vedlagt her: https://narvikvann.no/wp.me/a7cr7J-K5

Illustrasjon til Administrative bestemmelser pkt 1.3: Ansvarsforhold ved tilknytning av stikkledninger i kum

Spørsmål eller innspill kan rettes til

Narvik Vann KF, Postboks 64, 8501 Narvik, eller e-post: postmottak@narvikvann.no, tlf  769 13700