Vakt-telefon: 901 16 300
Sanering VA 4 områder Oscarsborg
I henhold til gjeldende saneringsplan skal eldre vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer saneres. 
Strekningene som skal saneres er:
  • Tverrforbindelsen mellom Selsbanesgate og Diagonalgata
  • Selsbanesgate til Tøttaveien
  • Krysset Diagonalgata/Lodve Langes gate opp Ottars gate
  • Snorresgate til Diagonalgata
De aktuelle strekningene er markert på kartutsnitt.

Totalt skal ca. 540 meter vann- og avløpsledninger saneres. 

Fremdrift
Prosjekteringen starter i oktober 2019 og vil pågå fram til januar 2020. 
Prosjektleder Narvik Vann KF
Kristine Henriksen
Tlf: 977 22 035
Kristine@narvikvann.no