Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann skal legge nye ledninger for vann og avløp i Fjellveien. Traséen går gjennom Fjellveien fra krysset Fjellveien/Terrassen og avsluttes ved Fjellveien 24.

Traséen som skal skiftes ut vises på kartet ovenfor.

Anleggsarbeidet starter opp allerede i uke 45, mandag 4. november, og vil pågå frem til sommeren 2020.

Midlertidig vann
I forbindelse med gravearbeidene vil det bli lagt ut midlertidig vannforsyning til berørte husstander. Hvert hus vil få vann via midlertidige plastslanger som legges ut på bakken, og tilknyttes inntaksledningen i hvert hus. Entreprenøren vil gi nærmere beskjed om dette i forkant.

Adkomst
Når gravingen starter kan veien bli stengt ved gravestedet, og beboere kan eventuelt bli nødt til å finne alternativ parkering for sine biler. Entreprenøren vil gi nærmere beskjed om dette i forkant. Omkjøring vil bli skiltet. Når gravingen pågår i din gate skal entreprenøren sørge for å organisere en ordning som gjør at avfallet ditt likevel kan hentes av HRS. Det kan imidlertid hende at du må plassere avfallsdunkene dine på et alternativt sted for en periode.

Sikkerhet i anleggsperioden
Entreprenøren vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomentene ved anleggsområdet, spesielt med tanke på anleggstrafikken som naturlig følger med arbeidet.

Øvrige ulemper
Kortere avbrudd på vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme i forbindelse med opplegg for midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende.
Støy og støv fra anleggsmaskiner må påregnes. Arbeidet vil hovedsakelig pågå mandag – fredag kl 07 -15. Noe lengre arbeidstid kan påregnes i perioder.

 

Entreprenør – NVK Maskin AS, Kontaktperson: Rune Dehghan, e-post: rune@nvkmaskin.no, mobil 481 05 816

Prosjektleder Narvik Vann KF – Marianne Pettersen, e-post: marianne@narvikvann.no, mobil 908 23 682