Vakt-telefon: 901 16 300

Veilederen er ment som et hjelpemiddel for anleggseiere for å få oversikt over de ulike renseløsningene. Å etablere et renseanlegg er en stor investering. Det er derfor viktig at det finnes frem til den best egnede godkjente renseløsningen. Finn veileder her