Vakt-telefon: 901 16 300

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig på:

http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251683&B=KGVLIGHT

Arbeidene omfatter hovedsakelig:

  • Graving av grøft inkl. levering og montering av vann- /avløp-/ overvannsledninger, ca 130 m i terreng og 200 m i vei        
  • Levering og montering av nye vannkummer, 4 stk
  • Levering og montering av overvann- og spillvannskummer, 9 stk
  • Nødvendige tilkoblinger til eksisterende kummer
  • Graving av stikkledningsgrøft og tilkobling til eksisterende stikkledninger
  • Reetablering av overflater inklusive vegoverbygning
  • Trafikkavvikling og midlertidig vann
  • Ombygging av eksisterende trykkreduksjonskammer, levering og montering av ventiler, innvendig røropplegg mm.