Vakt-telefon: 901 16 300
Kunngjøring av konkurranse
 
Sanering VA Fjellveien
Referanse på Doffin: 2019-394630
Tilbudsfrist: 2019-09-06, kl 11:00
Beskrivelse av anskaffelsen
Eldre vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer skal saneres iht. saneringsplan.
Det skal saneres ca. 400 m vann- og avløpsledninger samtidig som det etableres separatsystem.
Se hele kunngrjøringen på Doffin: