Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann KF har sammen med Ballangen og Tysfjord kommune utarbeidet forslag til kommunal forskrift om tømming av private avløpsanlegg, Narvik kommune gjeldende fra 01.01.2020, jfr forurensningsloven § 26 og 34.

Forslag til forskrift legges nå ut til høring, jfr forvaltningsloven § 37.  Frist for innspill:  11.10.2019.

Høringsdokumentet ligger vedlagt her:

Høringsbrev Forskrift om tømming av private avløpsanlegg

Utkast til Kommunal forskrift for tømming av private avløpsanlegg

Spørsmål eller innspill kan rettes til

Narvik Vann KF, Postboks 64, 8501 Narvik, eller e-post: postmottak@narvikvann.no, tlf  769 13700