Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann skal ha forurensningsmyndigheten for forurensningsforskriften kapittel 12 for Narvik kommune. Dette innebærer at Narvik Vann fortsatt skal ha ansvaret for tilsyn av mindre private avløpsanlegg i nye Narvik kommune, samt ansvar for saksbehandling av saker etter kapittel 12 i forurensningsforskriften, inkludert søknader om utslippstillatelse.

For å sikre at Narvik Vann får finansiert sine kostnader til saksbehandling og tilsyn er det utarbeidet forslag til forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg, Narvik kommune.

Forslag til forskrift legges nå ut til høring, jfr forvaltningsloven § 37.  Frist for innspill:  11.10.2019.

Høringsdokumentet ligger vedlagt her:

Høringsbrev Gebyrforskrift saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg

Utkast til Gebyrforskrift saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg

Spørsmål eller innspill kan rettes til

Narvik Vann KF, Postboks 64, 8501 Narvik, eller e-post: postmottak@narvikvann.no, tlf  769 13700