Vakt-telefon: 901 16 300

 

Hva gjør Narvik Vann for å unngå en slik situasjon?

Vi jobber kontinuerlig med forebygging. Vi har 9 driftsoperatører som jobber med å sjekke at alt fungerer; vaske pumpestasjoner, spyle nettet, pluggkjøre vannledningene med mer. Det tas flere vannprøver enn kravene fra Mattilsynet og høydebassengene blir vasket jevnlig innvendig.

Vi har stort fokus på få sanert gamle ledninger. Snitt alderen på vannledningene er ca 35 år.

Narvik er kåret til Norges beste vann flere ganger og dette er ikke tilfeldig. Vi har gode vannkilder med to barrierer på alle vannverkene. Djupvik vannverk blir oppgradert i løpet av sommeren. Der pågår det en ombygging nå.