Vakt-telefon: 901 16 300
Arbeidet med hovedplanene for den nye kommunen skrider frem. Tirsdag 4. juni ble mål og strategi vedtatt i Fellesnemda. Saken hadde da på forhånd vært vedtatt av Narvik Vanns styre.
Narvik Vann vil få ansvar for flere nye anlegg og nesten 25 % mer ledningsnett.
Målet er at vi fortsatt skal levere godt vann, håndtere avløpet slik at miljøet ivaretas samtidig som tjenesten skal være kostnadseffektiv og servicevennlig.
Strategien er at anleggene i Ballangen og Tysfjord skal opp på samme nivå som dagens anlegg i Narvik Vann. Takten for fornyelse av gamle ledninger skal økes med 100 %, dvs. fra i underkant av 1 000 m til over
2 000 m. Videre skal den faglige kompetansen være høy og arbeidsmiljøet godt.
Planene blir ferdige til høsten og vil bli lagt ut på høring. Det nye kommunestyret vil vedta planene i 2020.

Bilde av inntaksdammen til Tysfjord vannverk