Vakt-telefon: 901 16 300

2019-utgaven av vårt informasjonsmagsin kommer i postkassen der du bor i uke 25/26. Denne utgaven leveres til alle husstander i Nye Narvik; Ballangen, del av Tysfjord og Narvik.