Vakt-telefon: 901 16 300

 

Narvik Vann har i dag gjennomført den første vernerunden på Narvik «nye» avløpsrenseanlegg sammen med Narvik bedriftshelsetjeneste (NBHT). Deltakere har vært, fra venstre, Ellen Stokvold NBHT, Sidsel Fritsen NBHT, Jack Nilsen driftsoperatør avløp, Asle S Hansen driftsoperatør og verneombud avløp, Stian Jenssen driftsleder og Frank Berntsen avdelingsleder VA Narvik Vann. (ikke med på bilde og måtte ofre seg som fotograf).

Alle var enig om at vernearbeidet er godt ivaretatt på dette nye og flotte anlegget.