Vakt-telefon: 901 16 300

 

 

 

 

 

 

 

I henhold til forurensningsforskriftens § 11-4, jf forvaltningsloven § 37 kunngjøres oppstart av arbeid med utarbeidelse av lokal forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg i nye Narvik kommune.

Formålet med forskriften er å sikre at den nye kommunen får dekket sine kostnader for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg i nye Narvik kommune, samt at det er forutsigbart for eierne av slike anlegg hva kostnadene til saksbehandling og tilsyn utgjør.

Forslag til forskrift vil bli sendt ut på høring.

Spørsmål eller innspill kan rettes til

Narvik Vann KF, Postboks 64, 8501 Narvik, eller e-post: postmottak@narvikvann.no, tlf 769 13700