Vakt-telefon: 901 16 300

 

 

 

 

 

 

I henhold til forvaltningslovens § 37 varsles oppstart av arbeid med å utarbeide ny forskrift for vann- og avløpsgebyr i nye Narvik kommune.

Formålet med forskriften er å sikre at den nye kommunen får dekket sine kostnader til drift og investeringer av kommunale vann- og avløpsanlegg, og at det blir en felles forskrift for alle innbyggerne i den nye kommunen.

Forslag til forskrift vil bli sendt ut på høring.

Spørsmål eller innspill kan rettes til

Narvik Vann KF, Postboks 64, 8501 Narvik, eller e-post: postmottak@narvikvann.no, tlf 769 13700