Vakt-telefon: 901 16 300
I området mellom Snorres gate og øvre del av Gaupeveien skal eldre vann-og avløpsledninger saneres iht.gjeldende saneringsplan.
De aktuelle strekningene som skal saneres er fra krysset Snorres gate/Ekornveien opp til eksisterende reduksjonskammer ved Taraldsvikelva og videre herfra gjennom terreng til Gaupeveien samt øvre del av denne. Total lengde er ca. 330 m.
I tillegg skal eksisterende trykkreduksjonskammer ombygges til å forsyne større områder enn i dag, noe som blant annet vil gi større sikkerhet i forsyningen til det fremtidige sykehuset på Furumoen.
Fremdrift
Prosjekteringen ble startet i januar og vil pågå frem til april.
Konsulent
SWECO Norge AS
Prosjektleder
Geir R. Hansen
Tlf: 908 88 474
geir@narvikvann.no