Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann har inngått kontrakt med Unik Filtersystem om oppgradering av vannprosess på Djupvik vannverk. Det vil innebære at dagens vannbehandling bestående av grovsil og UV-behandling oppgraderes til Ozon-biofiltrering og UV-behandling.

Anleggsarbeidet starter opp uke 7 og vil pågå frem til sommeren.

Midlertidig vann

I forbindelse med oppgraderingen vil det bli en midlertidig vannbehandling med klorering av vannet. Dette medfører at det vil lukte og smake svakt klor av vannet. Det vil fremdeles være fullt mulig å drikke vannet.

Øvrige ulemper i anleggsperioden

Kortere avbrudd på vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket kan forekomme i forbindelse med opplegg for midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende. Berørte vil bli kontaktet i forkant av vannavstenging.

Konsulent:

Sweco Norge AS

 

Totalentreprenør:

Unik Filtersystem AS

 

Prosjektleder:

Astri M. Høiem

Tlf: 920 95 979

astri@narvikvann.no

 

Byggeleder:

Claus Øien

Tlf: 971 31 003

claus@narvikvann.no