Vakt-telefon: 901 16 300
Kommunale eiendomsavgifter omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr og feie- og tilsynsgebyr.  Du får tilsendt faktura i god til før forfallsdato. Du bør bruke denne fakturaen for sikker og rask behandling av betalingen.

Hvor ofte kommer det faktura på kommunale gebyrer i Narvik kommune? Kommunale avgifter sendes ut fire ganger i året:

1. termin har forfall 1. mars (fra 2020 vil det være 1. februar)
2. termin har forfall 1. mai
3. termin har forfall 1. august
4. termin har forfall 1. november
Ettersom de kommunale avgiftene sendes ut fire ganger i året blir gebyrene også delt i fire.
Se lenke til Narvik Kommunes hjemmeside Informasjon fra Narvik Kommune om betaling