Vakt-telefon: 901 16 300

Vannrøret er nå reparert og er i normal drift. Normalt vannforbruk kan nå gjenopptas.

Arkivfoto: Rune Dahl