Vakt-telefon: 901 16 300

Nå er det sendt ut skjema/SMS for avlesning av vannmåler i Narvik kommune. Vi sender SMS til de som vi finner mobiltelefonnummer på. Denne meldingen skal svares på med målerstand (kun tall). Når du leser av standen, ikke ta med røde tall eller tall bak komma. Du vil motta kvittering på SMS for avlest målerstand.

Her er oppskrift på hvordan det skal svares på meldingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottar du avlesningskort i posten er det et felt her man kan skrive inn mobilnummer for å få SMS neste gang. Dette sparer oss for tid og kostnader.

Har du fortsatt utfordringer med å sende inn målerstand, ber vi dere sende epost til monica@narvikvann.no

Her må dere fylle inn vannmålernummer, målerstand og telefonnummer. Vi tar kontakt i uke 2,2019.