Vakt-telefon: 901 16 300

Nå sender Narvik Vann alle brev i digital postkasse. Hva betyr dette for deg?

SvarUt er en sikker og trygg kanal for Narvik Vann å benytte ved utsendelse av elektronisk post. Nå går post fra Narvik Vann via SvarUt til innbyggerens digitale postkasse.

Innbyggere kan velge å opprette digipost eller e-Boks. De som ikke har en digital postkasse, får melding om at posten ligger i Altinn. Hentes ikke dette innen to dager vil det likevel sendes på papir. Næringsdrivende får sin post i Altinn.

Hvorfor skal det brukes Svar Ut?

Dette er et godt tilbud til innbyggerne, næringsliv og andre mottakere. Mottakeren får posten raskt samt at det er en trygg og sikker kanal å sende post igjennom.

Vi sparer både tid, porto og papir ved å bruke SvarUt.

For å opprette sin egen digitale postkasse, trykk på linken https://www.norge.no/velg-digital-postkasse