Vakt-telefon: 901 16 300

Arbeidet med hovedplan for vann og hovedplan for avløp er startet opp for Nye Narvik kommune.

Planene utføres som et felles prosjekt for de tre kommunene; Tysfjord, Ballangen og Narvik.

Narvik Vann har prosjektledelsen og Cowi er engasjert som konsulent.