Vakt-telefon: 901 16 300

I disse dager har alle husstander i Narvik kommune mottatt vårt informasjonsmagasin.

Dette er vår måte å nå ut til alle innbyggerne på; informere om hva vi jobber med, hvilke prosjekter vi har og hvilke utfordringer vi står ovenfor.

En tilfredsstillende vannforsyning og avløpshåndtering er nødvendig for at et samfunn skal fungere – og dette angår oss alle.

Her er link til magasinet REN info 2018