Vakt-telefon: 901 16 300

Arbeidet med utskifting av vann- og avløpsledninger i Ankenesveien er nå avsluttet og anlegget er overtatt av Narvik Vann.