Vakt-telefon: 901 16 300

I dag har vi hatt storfint besøk på Narvik avløpsrenseanlegg.