Vakt-telefon: 901 16 300
I østre del av Taraldsvik skal eldre vann- og avløpsledninger, med tilhørende kummer, skiftes ut.
Totalt skal ca. 700 m vann- og avløpsledninger saneres samtidig som det etableres overvannsledning i samme trasé.
De aktuelle strekningene, markert på vedlagt tegning, ligger i Falkbergets vei, Jonas Lies vei, Hamsuns vei, Strandveien og Taraldsvikbakken.
Oppstart av gravearbeidene er planlagt til begynnelsen av januar 2019 og antas avsluttet i løpet av høsten 2019.
Entreprenør: Taraldsvik Maskin AS
Prosjektleder: Marianne Pettersen, tlf: 908 23 682, marianne@narvikvann.no