Vakt-telefon: 901 16 300
Overvann Taraldsvik avløpsfelt del 2:
Deler av de kommunale hovedledningene for vann og avløp mellom stasjonsområdet og Tøttaveien skal skiftes ut. Traséen starter ved Jørg Berges vei, går gjennom E6 og jernbanen før den fortsetter opp Nedre Jernbanegate, Tore Hunds gate og Hundalsgata til Tøttaveien.
I tillegg skal det etableres overvannsledning langs samme trasé.
Oppstart av gravearbeider er planlagt til november 2018 og antas avsluttet i løpet av sommeren 2019.