Vakt-telefon: 901 16 300

Totalentreprise oppgradering av prosessanlegg Djupvik vannverk
Doffin referanse: 2018-395063
Tilbudsfrist: 20.09.18, kl 12:00

Beskrivelse av anskaffelsen
Narvik Vann skal oppgradere prosessanlegg ved Djupvik vannverk med ozon-biofiltrering og UV desinfeksjon, med tilhørende tanker, rørsystem og maskinell elektroinstallasjon. I tillegg inngår det i konkurransen ombygging av prosessbygning.

Totalentreprisen omfatter i hovedsak følgende leveranser:
• Ozonproduksjonsanlegg
• Ozonreaksjonskammer og biofilter i ståltanker
• Spylevannspumper og kompressorsystem for filterspyling
• Desinfeksjonsanlegg med UV
• Reserve desinfeksjonsanlegg: Kloranlegg (komplett med pumper og klortank)
• Rørsystem i rustfritt stål, samt ventiler
• Instrumentering
• Elektro- og signalkabling til maskin/prosessanlegget
• Elektroinstallasjoner bygning
• Reservestrømsanlegg, dieselaggregat
• Fordelingstavle for prosess/maskin
• Ombygging vannbehandlingsbygning
• Ni måneders prøvedrift

Se for øvrig hele kunngjøringen på Doffin.