Vakt-telefon: 901 16 300

Oppgradering av prosessanlegg Djupvik vannverk
Narvik Vann skal oppgradere vannbehandlingsprosessen ved Djupvik vannverk, slik at det tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften og oppnår godkjennelse av Mattilsynet. Ulike prosessløsninger har vært vurdert opp mot vannkvaliteten og man har valgt å erstatte dagens prosessanlegg som består av en grovsil og et eldre UV-anlegg med nytt Ozon-/biofiltrerings-anlegg og UV-behandling.

Prosessen gir en god hygienisk-barriere-effekt, er effektiv med hensyn til fargefjerning, lite vannkrevende og er i tillegg enkelt å drifte.

Det er forventet oppstart bygging i løpet av november 2018 med ferdigstillelse innen november 2019. I denne perioden vil det inngå en prøvedrift av anlegget hvor det blir tatt ekstra vannprøver og foretas innkjøring av prosess.

Konsulent:
Sweco Norge AS

Prosjektleder:
Astri M. Høiem
Tlf: 920 95 979
astri@narvikvann.no

Byggeleder:
Claus Øien
Tlf: 971 31 003
claus@narvikvann.no