Vakt-telefon: 901 16 300
I henhold til Saneringsplan VA Narvik 2018, skal eldre vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer saneres. Strekningen som skal saneres er Fjellveien opp til Fjellveien 24, samt hele Terrassen.

Totalt skal ca. 800 meter vann- og avløpsledninger saneres. Det skal vurderes om og i hvor stor grad det skal etableres separatsystem, samtidig skal det velges en løsning for å redusere vanntrykket til abonnentene i nedre del av Fjellveien.

Den aktuelle strekningen er markert på vedlagt kartutsnitt.
Fremdrift: 
Prosjekteringen starter tidlig i høst og prosjektet skal være klart for utlysning første kvartal 2019. Utførelsen er planlagt å starte vår/sommer 2019.
Prosjektleder:
Marianne Pettersen
Tlf: 908 23 682
marianne@narvikvann.no