Vakt-telefon: 901 16 300

Arbeidet med utskiftning av vannledninger i Fosseveien er godt i gang. Entreprenøren forventes å være ferdig til slutten av sommeren. Under anleggsperioden kan det være midlertidig økt trafikk i tilstøtende gater, problemer med parkering og noe økt støvplager. Både Entreprenør og Byggherre har kontinuerlig fokus på å begrense disse ulempene for beboere og berørte naboer.

Ved spørsmål ta kontakt med:

Prosjektleder:

Astri M. Høiem

Tlf: 920 95 979

astri@narvikvann.no