Vakt-telefon: 901 16 300

I Dronningensgate/Brannbakken skal eldre vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer saneres iht saneringsplan.

Det skal saneres ca. 315m vann- og avløpsledninger samtidig som det etableres separatsystem. Den aktuelle strekningen er markert i kartutsnittet.

Fremdrift: Prosjekteringen starter mai 2018. Oppstart bygging er planlagt sommer/høst 2019.

 

Konsulent: Norconsult AS

Prosjektleder: Kristine Henriksen

Tlf: 977 22 035

kristine@narvikvann.no