Vakt-telefon: 901 16 300
Arbeidet med legging av hovedledninger i Ankenesveien forventes å være ferdig innen utgangen av mai. Etter dette vil det pågå noe arbeider med private stikkledninger, samt gjenoppbygging av vegen.
Asfaltarbeidet er planlagt i midten av august da veien har fått satt seg etter gravearbeidet.