Vakt-telefon: 901 16 300
Verdens Vanndag ble også i år markert på Taraldsvikfossen vannbehandlingsanlegg.
10 klasser fra 5. klassetrinn kom på besøk for å se hvordan vi lager ett av Norges beste drikkevann.
Etter litt kort informasjon fikk barna omvisning og forklaring inne på selve anlegget. Det var stor interesse for hva som skjer før vannet kommer i krana hjemme hos dem.
Barna fulgte godt med og hadde mange spørsmål.
Vi hadde fått satt opp et telt med varme og benker. Her ble det avholdt en liten spørrekonkurranse ut fra den informasjon som var blitt gitt. Klassene ble delt i grupper og fikk 11 spørsmål som skulle besvares.
Den klassen som hadde flest riktige svar får pizza på Peppes. Deretter fikk de boller og juice.
Hele 7 grupper hadde riktig svar på alle spørsmål. Vi har derfor foretatt loddtrekning og vinneren ble……………………… Ankenes skole klasse 5B