Vakt-telefon: 901 16 300

Hvorfor registrere ? Det er ingen automatikk i at kommunen vet hvor hvert enkelt vannforsyningssystem befinner seg. For å sikre at kommunen tar hensyn til ditt vannforsyningssystem i sitt arbeid er du nå pålagt å registrere dette.

Alle private drikkevannskilder skal registreres hos Mattilsynet innen 1. juli 2018.

Se link til Mattilsynet sine sider for mer informasjon og registrering: Informasjon fra Mattilsynet og registreringskjema