Vakt-telefon: 901 16 300

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4, 3. ledd kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Narvik kommune, Narvik Vann KF og Narvikfjellet AS om utbygging av Fagernesfjellet, Byggetrinn I, jfr bystyrets vedtak den 01.02.18, sak 002/18 og 003/18.

Avtalen finner du her: Utbyggingsavtale for Fagernesfjellet Byggetrinn I med vedlegg