Vakt-telefon: 901 16 300

Verdens vanndag markeres over hele verden, som en offisiell FN-dag. Temaet i 2018 er «Nature for water» som på norsk er «Svaret er i naturen». Måler er å sette søkelys på hvordan naturbaserte løsninger kan brukes for å takle ulike vannutfordringer som tørke, flom og forurensninger.

Tema for verdens vanndag 2018 er hvordan vi kan bruke naturens egne løsninger for å løse utfordringer knyttet til vann.

Miljøødeleggelser og klimaendringer har ført til en vannkrise i verden. Flom, tørke og vannforurensning blir forsterket når jordsmonn, elver og innsjøer blir ødelagt.

Ødelagte økosystemer påvirker menneskers tilgang til rent vann. I dag lever 2,1 millarder mennesker uten tilgang til rent drikkevann hjemme. Det har stor innvirkning på deres helse, utdanning og livskvalitet.

Naturens egne løsninger kan løse mange av utfordringene knyttet til vann. Planting av ny skog, og restaurering av våtmark er eksempler på tiltak som kan skape balanse i vannsyklusen, og forbedre menneskers helse og livskvalitet.

FNs bærekraftsmål nr. 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030.

Følg linkene under for å lære mer.

Worldwaterday.org

Inspirerende og annerledes start på undervisning om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

God vanndag.