Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann KF skal legge nye vannledninger i Fosseveien. Fra svingen ved gamle Arilds til toppen av sti ved Taralsvikelva. Det skal også byttes ut en avløpskum og ca 20 m vannledning i krysset ned Gaupeveien. Den aktuelle traséen er vist på kartutsnittet.

Anleggsarbeidet startet i midten av mars, og gravearbeid og asfaltering forventes avsluttet innen august 2018.

Utførende entreprenør er Thore Magnussen og sønn AS.

 

Prosjektleder:
Astri M. Høiem
Tlf: 920 95 979
astri@narvikvann.no

Byggeleder:
Kristine Henriksen
Tlf: 977 22 035
kristine@narvikvann.no

Entreprenør:
Thore Magnussen og sønn AS
Prosjektleder: Ørjan Magnussen
Tlf: 900 86 499
orjan@magnussenogsonn.no