Vakt-telefon: 901 16 300

Vannverket i Vassdalen

Etter en lengre prosess med undersøkelser, konsesjonstildeling, kapasitetstesting, prøvepumping, reguleringsplanarbeid og detaljprosjektering var det klart for oppstart bygging av nytt vannverk forsynt fra grunnvannskilde sommeren 2016.

Byggingen av vannverket pågikk frem til desember 2017 hvor det var klart for overlevering til Narvik Vann. I byggeperioden er det oppført et hovedbygg for vannbehandling, teknisk bygg for ventilhus, brønntopper, opprusting av vegareal, bygging av adkomstbru samt etablering av nødvendig ledningsanlegg.

 

Tekniske installasjoner, vannbehandling

 

Tekniske installasjoner, vannbehandling

 

Teknisk bygg for ventilhus

Alle vannprøver tatt i prøvepumpingsperioden og nå i utførelsesperioden viser at kvaliteten på vannet er veldig god og tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav til godkjent drikkevann. Vannverket ble etter testing igangsatt uke 02/2018 og leverer nå vann ut på ledningsnettet. Prosessanlegget er i en prøveperiode inntil april i år før endelig overtakelse av Narvik Vann.

Vi gratulerer Bjerkviks abonnenter med vann fra ny kilde. Ennå gjenstår det noen utvendige arbeider, dette vil bli utført i løpet av sommeren.

 

Prosjektleder: Thomas Brændvik, Narvik Vann

Byggeleder: Sweco AS, Narvik

Konsulent: Asplan Viak AS, Trondheim

Entreprenør Bygg og Grunnarbeider: Thore Magnussen & Sønn AS

Entreprenør Maskin og Elektro: QPS AS