Vakt-telefon: 901 16 300

I løpet av 2017 har Norconsult, på oppdrag fra Narvik Vann, utarbeidet en samlet saneringsplan for vann og avløp i Narvik og på Ankenes.

Saneringsplanen belyser behovet for fornying av ledningsnettet basert på tilstand, drifts- og miljømessige forhold samt hensynet til sikkerhet i vannforsyningen. Videre danner planen grunnlag for utvelgelse av hvilke deler av ledningsnettet som skal fornyes de kommende årene.