Vakt-telefon: 901 16 300

 

I forbindelse med at Narviks nye avløpsrenseanlegg er satt i drift, har vi sanert bort det gamle avløpsrenseanlegget som sto like over dagens. Området vil til våren bli sådd til med gress.