Vakt-telefon: 901 16 300
Eldre vann- og avløpsledninger i Taraldsvik, med tilhørende kummer, skal saneres iht. gjeldende saneringsplaner for vann, avløp og felleskummer. Totalt skal ca 1600 m vann- og avløpsledninger saneres samtidig som det etableres separatsystem.
De aktuelle strekningene, markert på vedlagt kartutsnitt, ligger i Bjørnsons vei, Falkbergets vei, Nordahl Griegs vei, Schøyens vei, Jonas Lies vei, Hamsuns vei, Strandveien og Taraldsvikbakken.
Fremdrift:
Prosjekteringen startet nå i høst og prosjektet skal være klart for utlysning første kvartal 2018. Oppstart bygging er planlagt vår/sommer 2018.
 
Konsulent:
HR Prosjekt AS
Prosjektleder:
Marianne Pettersen