Vakt-telefon: 901 16 300

Turstien mellom Taraldsvik og Ornesvika forbi det nye avløpsrenseanlegget er nå åpnet.