Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann KF skal legge nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger i Ankenesveien. Nærmere bestemt fra Ankenesveien 259 til rett nedenfor Ankenes kirke. Total lengde på traséen er ca 900 m. Felles avløpsledninger erstattes med separate spillvanns- og overvannsledninger. Den aktuelle traséen er vist på kartutsnittet.

Anleggsarbeidet pågikk i perioden Juli 2017 frem til overtakelse etter asfaltering i september 2018

Utførende entreprenør er Taraldsvik Maskin AS.

Prosjektleder:
Marianne Pettersen
Tlf: 76 91 37 35
marianne@narvikvann.no

Byggeleder:
Bjørn Sørensen
Tlf: 76 91 37 32
bjorn@narvikvann.no

Entreprenør:
TaraldsvikMaskin AS
Prosjektleder: Reidar Elvenes
Tlf: 951 56 315
reidar.elvenes@taraldsvik.no

Oversiktstegning