Vakt-telefon: 901 16 300
Avløpsanlegget ble satt i drift i slutten av juni. Det pågår fortsatt innkjøring av prosessen. Mengden tørrstoff/slam som produseres og blir kjørt til deponi er 6 ganger mer enn hva som ble levert fra det gamle anlegget.
Utvendige arbeider er i sluttfasen og det skal asfalteres i uke 35. Bygget skal stå ferdig i begynnelsen av oktober.