Vakt-telefon: 901 16 300

 

Narvik Vann har overtatt ansvaret som forurensningsmyndighet i Narvik kommune. Dette vil si at vi er forurensningsmyndighet etter kapittel 12 og 15 i forurensningsforskriften.

Kapittel 12; krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, bedrifter og annen virksomhet med utslipp mindre enn 50 PE (personekvivalenter).

Kapittel 15; krav til utslipp av olje- og fettholdig avløpsvann.

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig. Du må søke til Narvik Vann om utslippstillatelse både når du skal etablere nytt utslipp, og når du skal øke eksisterende utslipp utover dagens rammer. Du må også søke hvis du skal endre type utslipp og utslippssted.

Utslipp, herunder påslipp, av olje- og fettholdig avløpsvann er søknadspliktig. Du må søke Narvik Vann om utslippstillatelse om du skal etablere nye utslipp eller vesentlig øke eksisterende utslipp. Dette gjelder utslipp/påslipp fra bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder, bussterminaler, verksteder og klargjøringssentraler og anlegg for understellsbehandling – som enten har vaskeplass, smørehall, service eller lignende. Fettholdig avløpsvann kan komme fra restauranter, gatekjøkken, sykehjem, aldershjem, institusjoner med kantine/kjøkken, kjøtt-og fiskeforedling mm.

Se link til søknadspakke samt link til nettsted med utfyllende informasjon og tips.

Veiledning får du ved å kontakte Narvik Vann. Vi setter da opp time for deg. Ta kontakt på telefon 769 13 700 eller epost til postmottak@narvikvann.no

Søknadspakke spredt avløp

Miljøkommune.no

Avløp.no