Vakt-telefon: 901 16 300

Status gravearbeider i Taraldsvik

Grøftearbeidene i forbindelse med legging av nye vann- og overvannsledninger i Taraldsvik er avsluttet. Asfaltering og istandsetting av friarealer langs trasèen vil bli utført i løpet av juni. Dette omfatter blant annet berørte arealer i elvedalen, fotballbanen ved Hamsuns vei og gang- og sykkelvei langs E6. For å få et godt resultat må arbeidene bero inntil telen slipper taket.