Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Bystyre har vedtatt å endre forfallsdato på kommunale eiendomsavgifter fra 2017.regning

Kommunale avgifter kreves inn i to terminer.  Forfall 1. termin blir 1.april 2017 og forfall 2. termin blir 1. oktober 2017.