Vakt-telefon: 901 16 300

Narvik Vann jobber for tiden med å utbedre vann- og avløpsledninger i området Reinveien/Beverveien.

Det vil i perioder være redusert fremkommelighet og vi beklager ulempene dette medfører.

Dette berører spesielt beboere, men også de som skal til Tøttadalen/minikraftveket.

reinveien