Vakt-telefon: 901 16 300


kart-traseer-taraldsvik-vann-og-overvannOmfang:

Narvik Vann KF skal oppgradere og forlenge overvannsledningen fra Taraldsvikelva i elveparken og opp til Jørg Berges vei. Samtidig skal vannledningen langs Rombaksveien mellom Taraldsvikelva og Jørg Berges skiftes ut. Prosjektet vil legge til rette for videre separering av spill- og overvann i nedslagsfeltet ovenfor, samtidig som vannledningsnettet fornyes. Total lengde på traseen er ca. 660m.

Fremdrift:

Anleggsarbeidet er planlagt oppstartet i januar og forventes avsluttet i mars 2017. Asfaltering vil skje i løpet av sommeren samme år

Prosjektleder:

Claus Øien
Mob. 971 31 003
claus@narvikvann.no

Byggeleder:

BP3 Prosjekt AS
Bjarne Romsloe
Tlf: 950 44 688

bjro@bp3.no

Entreprenør:
Taraldsvik Maskin AS

Prosjektleder: Bente Nymoen