Vakt-telefon: 901 16 300

verdenstoalettdag16Tips og informasjon til hvordan du kan hjelpe å gi liv til tusener av rotter, eller hvordan forhindre det.

Tenk på dette,  spesielt nå når jula nærmer seg. Trykk her for å lære mer

Film: Hvor mange rotter skal DU mate i år? Trykk her for å se hvem som bor i rørene

Test deg selv i dovettspillet: Hva skal i do ?

 

FN har utpekt 19. november som verdens toalettdag. I år er temaet «toaletter og arbeidsplasser». 

Mange steder mangler det helt grunnleggende sanitære systemer som kloakk og rennende vann til vask og matlaging. Dette har dramatiske konsekvenser for menneskers helse, verdighet, sikkerhet, i tillegg til at det hindrer sosial og økonomisk utvikling:

  • 1 milliard mennesker har ikke tilgang til toalett i det hele tatt, og må gå på do ute.
  • Over 1600 barn dør hver dag av diaré og andre sykdommer som enkelt kan forebygges gjennom bedre sanitære forhold og hygiene.
  • Investeringer i sanitære forhold utviklingsland øker landets BNP.
  • Mange jenter må slutte på skolen når de får menstruasjon, når skoler installerer toaletter, øker jenters deltakelse med 11 prosent.
  • Tilgang til toalett i sitt eget hjem minsker faren for seksuelle overgrep.
  • De allerede svakeste gruppene er de som har dårligst tilgang til sanitære forhold. Minoritetsgrupper, eldre og syke er utsatte.

En tredjedel av alle mennesker – 2,5 milliarder – har ikke tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold, inkludert toaletter eller latriner.

Dette er det viktig å sette søkelyset på, og om du vil lese mer om dette – følg lenken: FNs bærekraftsmål